Slim gegevens opslaan met Orfeus

Ontdek hoe Orfeus jou helpt met je werk als zorgverlener

Orfeus apps

Mobiele apps

Orfeus 1e lijn

Eerstelijns verloskundedossier

Orfeus 2e lijn

Tweedelijns verloskundedossier

Charon

Dossiers delen binnen VSV

Euridice

Koppeling 1e en 2e lijn

Echokoppeling

Koppeling met het echo-apparaat

De pijlers van Orfeus

De basis van het Orfeus systeem is het elektronisch verloskundig dossier. Orfeus is modulair opgebouwd, en communicatie tussen de verschillende modules is mogelijk.

Via Orfeus Online wordt de software aangeboden, beheerd en geactualiseerd. Voor het verloskundige dossier zijn er twee modules: Orfeus 1e lijn en Orfeus 2e lijnOrfeus Euridice biedt de tweede lijn een geautoriseerde inkijkfunctie in de eerstelijns dossiers.

De meest recente pijler van het systeem is Orfeus Charon. Deze pijler is op dit moment in ontwikkeling. Met Orfeus Charon wordt het virtuele dossier gerealiseerd. Zodra Orfeus 1e en 2e lijn beide operationeel zijn, kunnen zorgverleners uit de eerste, tweede en derde lijn op een veilige manier gegevens met elkaar delen, met behoud van de volledige autonomie over de eigen dossiers.

Eenduidige terminologie

Van groot belang in de architectuur van Orfeus is de eenheid van taal en terminologie (thesauri). Deze twee zaken zijn vanaf het begin ingebouwd.

Alle gegevens in Orfeus worden gecodeerd en gestructureerd opgeslagen. Er is maar één manier om iets te registreren. Dat is het grote voordeel van Orfeus t.o.v. andere verloskundigen software en t.o.v. het landelijk traject van het Perinataal Webbased Dossier (PWD).

De basis van Orfeus is een heldere en duidelijke standaard, ontwikkeld door betrokken zorgprofessionals (verloskundigen, gynaecologen, kinderartsen en huisartsen), en onder deskundige begeleiding van het CBO (Centraal Begeleidingsorgaan voor de intercollegiale toetsing). Vanuit die standaard, die 1-op-1 aansluit op het inhoudelijk zorgproces, kan naar elk gewenst niveau worden gerapporteerd of gecommuniceerd.

Meer weten?