Welkom bij Orfeus

digitaal verloskundedossier met de focus op de medische inhoud van het verloskundig proces

Bekijk de voordelen

Herkenbaar voor zorgprofessionals

Orfeus is een digitaal verloskundedossier met de focus op de medische inhoud van het verloskundig proces. Hierdoor is het systeem erg herkenbaar voor zorgprofessionals in de eerste, tweede en derde lijn.

Er is gemakkelijk en intuïtief mee te werken en het ondersteunt de gebruiker goed in de registratie van alle medische en administratieve gegevens in de geboortezorg.

Meer informatie

Waarom Orfeus?

Orfeus 1e én 2e lijn

Orfeus heeft een eerste en een tweedelijns versie. Orfeus 1e lijn is in gebruik bij zo’n 200 verloskundige praktijken in Nederland. Orfeus 2e lijn is in gebruik in het MC Zuiderzee Ziekenhuis te Lelystad.

Orfeus onderhoudt met haar klanten een nauwe relatie; betrouwbaarheid en maatgerichte ondersteuning staan bij Orfeus hoog in het vaandel.

Gegevensuitwisseling via Orfeus Euridice

Inmiddels gebruiken zeven ziekenhuizen Orfeus Euridice om te communiceren en over te dragen in de perinatale zorgketen. Voor de betrokken verloskundige samenwerkingsverbanden (VSV’s) zijn de toekomstige functionaliteiten van het Perinataal Webbased Dossier (PWD) dus nu al beschikbaar.

Orfeus Charon gaat nog een stapje verder en kan worden ingezet in VSV’s waar zowel Orfeus 1e lijn als Orfeus 2e lijn operationeel zijn.

Online, in the cloud en mobiel

Orfeus Online is het technische platform waar alle Orfeus onderdelen zijn geïnstalleerd. Via Orfeus Online zijn gegevens continue beschikbaar voor de betrokken zorgverleners.

Niet alleen in de verloskundige praktijk of thuis, maar ook onderweg via laptop, tablet of mobiel. Orfeus Online is systeemonafhankelijk en kan zowel op Microsoft als op Apple apparatuur worden gebruikt.

Voor en met gebruikers

Orfeus ontwikkelt zich steeds verder doordat wordt geluisterd naar de gebruikers en naar de ontwikkelingen in de geboortezorg. Destijds is in opdracht van het CBO (Centraal BegeleidingsOrgaan voor de intercollegiale toetsing), samen met verloskundigen, gynaecologen en een kinderarts, de basis gelegd voor Orfeus.

Nog steeds ondersteunt een gebruikerspanel van verloskundigen en gynaecologen de ontwikkeling van Orfeus.

Scherpe prijs

Orfeus hanteert een concurrerende prijs en heeft een heldere kostenstructuur, gebaseerd op praktijkgrootte en aantal gebruikers Orfeus Online.

Alles is bij de prijs inbegrepen: alle functionaliteiten, snelle ondersteuning via de helpdesk en nieuwe programmaversies.

Ondersteuning binnen en buiten kantooruren

Voor de gebruikers van Orfeus is er via de helpdesk deskundige online en telefonische ondersteuning, binnen en buiten kantooruren.

HAga Ziekenhuis                      Zaans Medisch Centrum

Amstelland Ziekenhuis OLV Ziekenhuis     flevoziekenhuis AMC ziekenhuis

Partners Euridice/Orfeus 2e lijn

Meer weten?

Neem nu contact op

Lees meer over onze producten

Overzicht producten Orfeus

Obstetrisch Registratie Feedback En Uitwisselings Systeem