Brug tussen eerste en tweede lijn

Brug tussen eerste en tweede lijn

Orfeus Euridice is ontwikkeld om op een technisch eenvoudige wijze eerstelijns verloskundige dossiers te ontsluiten naar de tweede lijn. Dit als pragmatisch antwoord op de vraag vanuit het veld, om op een snelle, betrouwbare en veilige manier gegevens in de zorgketen te kunnen delen.

Euridice is direct inzetbaar, zonder dat Orfeus in de 2e lijn als actief dossier operationeel is.

Orfeus Euridice biedt een geautoriseerde inkijkfunctie. Alle activiteiten worden hierbij gemonitord en bijgehouden middels logging. Orfeus Euridice is geschikt voor zowel de acute zorg bij opnames als voor de reguliere zorg bij polibezoek.

Een fijn, overzichtelijk computersysteem. Prettig dat je d.m.v. een email ondersteund kunt worden bij vragen/problemen.
Carlijn Meuter

Verloskundige, De Peppelaer Praktijk voor Verloskunde en Echoscopie

Praktijkvoorbeeld

Verloskundige Sonja gebruikt Orfeus Online in haar praktijk. Zij wil cliënt Delville overdragen aan de tweede lijn in het ziekenhuis waarmee ze samenwerkt.

Sonja geeft de tweede lijn toestemming om het dossier van mw Delville te raadplegen. De gynaecoloog van dienst leest het dossier en laat een notitie achter. Als Sonja de volgende dag het dossier van cliënt Delville opent ziet ze wie, op welk tijdstip het dossier heeft ingekeken en kan ze de notitie lezen.

In het ziekenhuis waar de praktijk van Sonja mee samenwerkt is Euridice geïnstalleerd, zij werken echter niet met Orfeus tweede lijn.

Meer weten?