Veiligheid

Orfeus voldoet aan de landelijke norm voor informatiebeveiliging in de zorg: NEN 7510 (2017)

NEN 7510-gecertificeerd

NEN 7510 is de Nederlandse norm voor informatiebeveiliging in de zorg. Ons NEN 7510-certificaat is het bewijs aan zorgverzekeraars en patiënten dat Orfeus veilig en verantwoord met elektronische patiëntendossiers omgaat.

Lees meer

Orfeus voldoet nu ook aan de nieuwe NEN7510:2017

Orfeus is sinds augustus 2017 gecertificeerd conform NEN7510. In december 2017 werd door de NEN een nieuwe versie van de norm uitgebracht, de NEN7510:2017. Op 31 augustus 2018 heeft Orfeus ook voor deze nieuwe versie van de NEN7510 certificaat ontvangen. Als klant van...

Belangrijke informatie over de AVG

Elke organisatie in Nederland heeft verplichtingen in het kader van de AVG. Jij als verloskundige, en wij als Orfeus. In de terminologie van de AVG ben jij verwerkingsverantwoordelijke, jouw cliënt de betrokkene, en wij als Orfeus de verwerker. Orfeus kan jouw...

Invoering AVG op 25 mei. Wat betekent dit voor mijn praktijk?

  Op 25 mei 2018 wordt de Europese privacyverordening algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. Organisaties die persoonsgegevens verwerken, krijgen dan meer verplichtingen. De nadruk ligt op de verantwoordelijkheid van organisaties om te kunnen...

Veilig invoeren

In Orfeus hoef je de gegevens slechts eenmalig in te voeren. Ze worden automatisch getransporteerd naar andere programmaonderdelen en documenten, zoals declaraties, LVR of partusverslag. De gegevens worden gestandaardiseerd en gecodeerd opgeslagen.

Bij foutieve invoer van administratieve of medische gegevens word je gewaarschuwd d.m.v. reminders en alerts. Deze waarschuwingen zijn op persoonlijk niveau instelbaar (grenswaarde, wel/niet gewaarschuwd worden).

Voorbeelden hiervan zijn mate van bloeddrukstijging, waarde van Hb, rhesus antistoffen, BSN.

Gegevens veilig opgeslagen

De cliëntgegevens staan veilig in een state-of-the-art datacenter. De gegevens worden doorlopend gespiegeld naar een backupserver. Een hoogwaardige glasvezelverbinding zorgt voor een snelle en betrouwbare data-overdracht.

Bij Orfeus Online ben je er van verzekerd dat je data veilig opgeslagen is. Je kunt er op ieder gewenst moment over beschikken, ook als je onderweg bent. Je bespaart tijd en kosten!

De backups worden automatisch uitgevoerd. Als gebruiker merk je er niets van. Veilig en gebruikersvriendelijk!

Meer weten?