Ook Orfeus heeft maatregelen getroffen om de risico’s voor de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken. Dit betekent dat alle medewerkers zoveel mogelijk vanuit huis werken. Daarbij doen we er alles aan om te zorgen dat de service richting onze klanten, verloskundigen- en huisartspraktijken, op hetzelfde peil blijft.

De continuïteit van onze dienstverlening en de bescherming van de gegevens in de medische dossiers is waarvoor Orfeus NEN7510 gecertificeerd is. Het vanuit huis werken door onze medewerkers gebeurt via beveiligde verbindingen met het netwerk, zodat de werking van de helpdesk, het systeembeheer en de softwareontwikkeling gegarandeerd zijn. De online beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van de door jullie gebruikte software applicaties is onze topprioriteit, ook in tijden van een crisis als deze.

Alle medewerkers van Orfeus wensen jullie veel sterkte met jullie belangrijke taak als zorgverlener en ondersteuner, juist nu. 

Team Orfeus