Veilig dossiers delen binnen je VSV

Dossierinformatie delen binnen VSV

Orfeus Charon is de meeste recente pijler van Orfeus. Orfeus Charon maakt het mogelijk om, middels een verwijsindex met logbestand, informatie uit dossiers te delen binnen de verloskundige zorgketen van het VSV.

Het principe van de verwijsindex is dat het plaats en locatie onafhankelijk moet zijn. Dit komt ook volledig overeen met de visie van het landelijk traject van het Perinataal Webbased Dossier (PWD). Voor de gebruiker is het één (virtueel) dossier, maar in werkelijkheid zijn het meerdere dossiers, verbonden via een verwijsindex en een centraal logbestand.

Orfeus is een handig en compleet programma voor de opslag en verwerking van verloskundige gegevens in de eerstelijns praktijk.
Sabrina Grinwis

Verloskundige, Verloskundige, VKP OBLeo

Orfeus 1e en 2e lijn

Zodra Orfeus 1e en 2e lijn beide operationeel zijn, kunnen zorgverleners uit de eerste, tweede en derde lijn op een veilige manier gegevens met elkaar delen, met behoud van de volledige autonomie over de eigen dossiers.

Meer weten?