Orfeus werkt inmiddels met een zevental ziekenhuizen samen in twee langlopende projecten: Orfeus Euridice en Orfeus 2e lijn.

Orfeus Euridice

Met Orfeus Euridice dragen we bij aan de verbetering van de gegevensuitwisseling en communicatie tussen 1e en 2e lijn. Het Zaans Medisch Centrum en zeven verloskunde praktijken in de regio werken al sinds januari 2012 met Orfeus Euridice. Andere, zoals het Amstelland Ziekenhuis en het AMC volgden snel.

Orfeus 2e lijn

Om ook de 2e lijn te ondersteunen met een digitaal dossier voor verloskunde hebben we Orfeus 2e lijn ontwikkeld. Hiervoor werken we nauw samen met het Medisch Centrum Zuiderzee in Lelystad. Het MC Zuiderzee is in januari 2013 met Orfeus 2e lijn van start gegaan.

Lees ook het interview met Cees de Boer, gynaecoloog in het Medisch Centrum Zuiderzee.

Meer weten?