We zijn er trots op dat de inspanning die wij het afgelopen jaar hebben geleverd om de kwaliteitsnormen van onze dienstverlening en onze informatiebeveiliging naar een hoger niveau te tillen, nu beloond is met een certificering volgens NEN 7510.

NEN 7510 is de Nederlandse norm voor informatiebeveiliging in de zorg. De certificering is het bewijs aan zorgverleners, zorgverzekeraars en patiënten dat Orfeus veilig en verantwoord met het elektronisch patiëntendossier omgaat.

Met de certificering volgens NEN 7510 toont Orfeus ook aan dat er een managementsysteem voor informatiebeveiliging is ingericht dat de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van alle digitale informatie – ten behoeve van een verantwoorde zorg door zorgverleners aan hun patiënten – garandeert.

De klanten van Orfeus zijn met deze certificering verzekerd van onze continue aandacht voor informatiebeveiliging en de kwaliteit van onze dienstverlening op dit gebied. Jaarlijks wordt de certificering door een onafhankelijke auditor getoetst.