Integrale geboortezorg

Volgens velen is de toekomst aan de integrale geboortezorg. Vanuit het CPZ (College Perinatale Zorg) wordt hier vol op ingezet. VSV’s voeren discussie over hoe de samenwerking tussen 1e, 2e en 3e lijn verder vorm te geven.

Eén van de vragen daarbij is hoe bij (acute) overdracht of verwijzing digitale gegevensuitwisseling kan plaatsvinden. Via een koppeling van systemen, één gedeeld dossier of via de systematiek van het PWD.

Orfeus kan VSV’s hierbij faciliteren en begeleiden.

Digitale ondersteuning

Orfeus is op verschillende manieren bezig om digitale gegevensuitwisseling binnen VSV’s mogelijk te maken. Orfeus doet mee aan het PWD, heeft eigen producten ontwikkeld en is nieuwe samenwerkingen aangegaan voor koppeling met
andere systemen.

Lees hieronder verder over de verschillende methoden en het algemene advies dat Orfeus aan verloskundigen kan geven.

1. Orfeus is PWD-proof

Orfeus neemt actief deel aan het landelijke PWD-traject. Stapsgewijs maken deelnemende softwareleveranciers hun applicaties klaar volgens de PWD-standaard.

Elk jaar worden nieuwe gegevens aan de PWD-dataset toegevoegd. Deze dataset is de basis voor de berichten die digitale gegevensuitwisseling mogelijk maakt tussen verschillende softwaresystemen. Orfeus is inmiddels PWD-proof voor de zogenaamde SPIRIT-berichten, het acute overdrachtbericht, de counselingberichten en de PRN-kernset.

2. Eigen producten: Orfeus Euridice en Charon

Orfeus heeft ook eigen producten om digitale gegevensdeling binnen een VSV te faciliteren. Orfeus Euridice draait in verschillende VSV’s succesvol. De VSV Zaanstreek is daar een mooi voorbeeld van.

Orfeus Euridice is een programma voor de 2e en 3e lijn die er voor zorgt dat dossiers van aangesloten eerstelijns verloskundigenpraktijken (die met Orfeus werken) op een geautoriseerde en beveiligde manier door het ziekenhuis kunnen worden ontsloten. Alle activiteiten worden hierbij gemonitord en bijgehouden in een log, zodat altijd is te zien wie wanneer welke informatie heeft ingezien.

De eerstelijns dossiergegevens kunnen vanuit het ziekenhuis niet worden gewijzigd. Wel kan de 2e of 3e lijn een notitie, verslag of zelfs controle in het eerstelijns dossier achterlaten.

Orfeus Euridice kan in elk ziekenhuis draaien, met wat voor systeem het ziekenhuis verder ook werkt. Wanneer het ziekenhuis ook Orfeus 2e lijn installeert, is de weg vrij voor Orfeus Charon, waarna medische gegevens en overige informatie echt met elkaar kunnen worden gedeeld, met behoud van de volledige autonomie over de eigen dossiers.

 

3. Directe koppeling met andere systemen

Van belang voor digitale gegevensuitwisseling binnen een VSV is ook de koppeling tussen Orfeus en andere eerste en tweedelijns systemen.

Orfeus doet mee aan nieuwe samenwerkingsverbanden op dit vlak. Zo is er de InterAct Hub, een samenwerking van Topicus, Onatal en Orfeus om te koppelen met Chipsoft in de regio Delft, rondom het Reinier de Graaf ziekenhuis.

Een ander initiatief is de VSP Hub, een samenwerking van BMA, Vrumun en Orfeus rondom het Groene Hart ziekenhuis en het Flevoziekenhuis in Almere.

 

Uitgangspunten en advies

Orfeus hanteert bij haar oplossingen om digitale gegevensuitwisseling binnen VSV’s mogelijk te maken, het uitgangspunt dat ICT-ondersteuning voor de integrale geboortezorg niet ingewikkeld, duur of inflexibel moet worden. Ook vindt Orfeus dat de digitale ondersteuning recht moet doen aan de keuzevrijheid van eerstelijns verloskundigenpraktijken en dat zowel eerste als tweedelijns zorgverleners de autonomie over hun eigen dossiers moeten kunnen behouden.

Daarnaast is van belang dat er in de markt ruimte blijft voor meerdere digitale systemen en dus meerdere softwareleveranciers naast elkaar. Monopolies van één of twee softwareleveranciers zijn in onze ogen ongewenst en dat zeggen we niet alleen uit eigen belang. Van monopolies wordt de klant namelijk zeker niet beter. Snel stijgende kosten, geringe flexibiliteit en onvoldoende innovatie zijn meestal het resultaat, zo laten de problemen met ICT-systemen bij gemeenten zien (zie het artikel ‘Gegijzeld door de softwareboer’). Voor dit scenario willen wij de geboorte- en gezondheidszorg behoeden.

Daarom bepleit Orfeus de weg van het PWD-model, dat uitgaat van de gegevensuitwisseling tussen de echelons, want dit model is flexibeler, beter schaalbaar en biedt ruimte voor meerdere digitale systemen naast elkaar. Lokale initiatieven en koppelingen tussen bestaande systemen kunnen op de korte termijn voor een goede overbrugging zorgen. Het Orfeusmodel met Orfeus Euridice en Orfeus Charon is daar een goed voorbeeld van.

 

Aan het model dat uitgaat van de overstap van eerstelijns verloskundigenpraktijken op integrale ziekenhuisdossiers kleeft het grote nadeel van totale afhankelijkheid van één softwareleverancier. Bovendien raken eerstelijns verloskundigen veel maatwerk en functionaliteit kwijt die speciaal voor hen in het eerstelijns dossier is gemaakt.

Het digitale ziekenhuisdossier (EPD) is voor het gedeelte geboortezorg meestal beperkter in functionaliteit en minder flexibel dan de dossiers in 1e lijn. Korte lijntjes met de leverancier van het eigen Verloskundig Informatie Systeem vallen weg en de ondersteuning komt op grotere afstand.

Specifieke aanpassingen zullen veel moeilijker te realiseren zijn. Draait het ziekenhuis-EPD bovendien wel op de iPad, tablet of mobiele telefoon van de verloskundige? Allemaal vragen om goed over na te denken bij de keuze op wat voor manier digitale gegevensuitwisseling het beste kan worden gerealiseerd.

Ervaringen en vragen

Wij zijn benieuwd naar de ervaringen en vragen die er leven in de verschillende VSV’s over de digitale ondersteuning van de integrale geboortezorg.

Aarzel dus niet om contact met ons op te nemen via orfeus@orfeus.nl of tel: 020-5754666.

 

 

Meer weten?