Orfeus heeft het kwalificatie- en acceptatietraject van Medmij succesvol doorlopen. De nieuwe app “pGO Zwanger” voldoet aan alle MedMij eisen en biedt een persoonlijke gezondheidsomgeving speciaal gericht op zwangere vrouwen. Met pGO Zwanger kunnen zwangeren al hun medische gegevens eenvoudig zelf verzamelen, beheren en delen met anderen. Zo houden zwangere vrouwen zicht en grip op hun eigen gezondheids- en medicatiegegevens, die van verschillende zorgverleners en dus uit verschillende bronnen komen. 

We moeten wel eerlijk zijn, want hoe mooi zo’n PGO-app in de basis ook werkt, zonder beschikbare data is een PGO een lege huls. De meerwaarde van een PGO is afhankelijk van de aansluiting van zorgverlenersystemen op het MedMij-stelsel. Inmiddels zijn er al diverse PGO’s op de markt, maar er zijn nog niet veel zorgverleners die hun ICT-systemen op MedMij hebben laten aansluiten. 

Met pGO Zwanger koppelt Orfeus beide werelden, die van zwangere cliënten en hun zorgverleners. Orfeus is niet alleen uitgever van pGO Zwanger, maar ook leverancier van een digitaal verloskundedossier voor de geboortezorg. Onderdeel daarvan is de Orfeus Zwanger app, waarmee gegevens tussen zorgverlener en cliënt worden uitgewisseld. Voor de verdere ontwikkeling van pGO Zwanger kan worden geprofiteerd van de kennis en ervaring die is opgedaan met de Orfeus Zwanger app. 

Overigens willen we met pGO Zwanger het liefst alle zwangere vrouwen in Nederland bereiken en daarvoor graag samenwerken met andere ICT-leveranciers in de geboortezorg. Het gemeenschappelijk doel is om zwangere vrouwen via pGO Zwanger zelf het beheer en de regie te geven over de gecombineerde medische en farmacotherapeutische gegevens rondom zwangerschap en geboorte, waarbij het niet mag uitmaken welk zorginformatiesysteem de zorgverlener gebruikt. 

Meer informatie over pGO Zwanger lees je op: www.pgozwanger.nl

Meer informatie over MedMij lees je op: www.medmij.nl